Systemy interwencyjne

Systemy interwencyjne - kardiologia interwencyjna

Kardiologia interwencyjna

1. Produkty diagnostyczne

Introducery Cewniki diagnostyczne Opaski uciskowe Akcesoria

2. Produkty do zabiegów angioplastyki wieńcowej (PCI)

Cewniki prowadzące Prowadniki do PTCA Cewniki balonowe Cewnik do trombektomii Mikrocewnik

3. Stenty

Stent uwalniające lek Stenty BMS